GLODALA

Naziv

Standard

Interna oznaka

Slika

Čeona nasadna glodala sa pločicama od tvrdog metala

JUS K.D2.030

DIN 8056

G.030

 

Vretenasta glodala sa valjkastom drškom i pločicama od tvrdog metala

JUS K.D2.100

DIN 8044

G.100   
Čeona nasadna glodala sa mehanički pričvršćenim pločicama

 

G.034
Vretenasta glodala sa valjkastom drškom i mehanički pričvršćenim pločicama

 

G.164
Čeona nasadna glodala za ravno glodanje sa pločicama od tvrdog metala

JUS.K.D2.031

DIN 8056

G.031  
Vretenasta glodala sa morze- koničnom drškom, navojem u dršci i pločicama od tvrdog metala

JUS.K.D2.102

DIN 8045

 

G.102
Koturasta glodala sa ukrštenim zupcima sa pločicama od tvrdog metala

JUS K.D2.051

DIN 8047

G.052.1  
Vretenasta glodala sa MK drškom, navojem u dršci i mehanički pričvršćenim pločicama

 

G.173
Koturasta glodala, trorezna sa mehanički pričvršćenim pločicama

 

G.054
Glodala za žlebove sa valjkastom drškom i pločicama od tvrdog metala

JUS K.D2.120

DIN 8027

G.120   
Ugaona glodala, simetrična sa pločicama od tvrdog metala

 

G.077
Glodala za žlebove sa morze-koničnom drškom, navojem u dršci i pločicama od tvrdog metala

JUS K.D2.122

DIN 8026

G.122  
Ugaona glodala sa poprečnim žlebom, jednostrana sa pločicama od tvrdog metala

JUS K.D2.079

G.079  
Glodala za T-žlebove sa valjkastom drškom  i pločicama od tvrdog metala

JUS K.D2.143

G.143  
Glodala za T-žlebove sa morze-koničnom drškom, navojem u dršci i pločicama od tvrdog metala

JUS K.D2.144

G.144  
Glave za glodanje pravougaonih prelaza sa mehanički pričvršćenim pločama 22

 

G.775
Vretenasta glodala sa MK drškom, navojem u dršci za tešku obradu sa tangencijalnim pločicama od tvrdog metala

 

G.421
Vretenasta glodala sa koničnom drškom 7¤24 za tešku obradu sa tangencijalnim pločicama od tvrdog metala

 

G.431
Valjkasta glodala za tešku obradu sa tangencijalnim pločicama od tvrdog metala

 

G.451
Ugaona glodala za kovačke kalupe sa tangencijalnim pločicama od tvrdog metala

 

G.471
Glave za ravno glodanje sa pozitivnim uglom rezanja i mehanički pričvršćenim  pločicama 12

 

G.751
Glave za ravno glodanje za obradu lakih metala sa mehanički pričvršćenim pločicama 12   G.754

dalje