Odvalna glodala

za lančanike DIN8196

Za valjčaste i čauraste lance

prema DIN 8187, 8188

osnovni profil prema DIN 8197

sa uzdužnim žljebom za klin

desnohodo sa jednim početkom

podstrugan profil

Hobs

for Sprocket Wheels DIN8196

for roller and barrel chains

to DIN 8187, 8188

basic profile to DIN 8197

with longitudinal keyway

single thread, right hand

backed off profile

G.570 

lanac

glodalo

broj

 žljebova

korak

rolna

D

L

d

5

6

8

9.525

9.525

9.525

9.525

12.7

12.7

12.7

12.7

15.875

19.05

19.05

25.4

30

31.75

38.1

38.1

44.45

44.45

50.8

50.8

57.15

63.5

63.5

76.2

76.2

3.2

4

5

5

5.08

6

6.35

7.92

7.75

7.77

8.51

10.16

11.91

12.07

15.88

15.88

19.05

22.23

25.4

25.4

27.94

28.58

29.21

35.71

39.37

39.68

47.63

48.26

56

56

63

70

70

70

70

80

80

80

80

90

100

100

110

110

125

140

140

160

160

170

170

180

190

190

225

225

38

38

38

46

46

46

46

56

56

56

56

69

88

88

108

118

133

150

150

170

170

190

190

225

235

235

290

290

22

22

27

27

27

27

27

32

32

32

32

32

32

32

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

50

60

60

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

10

10

10

10

10

10

10

10

9

9

9

9

9

9

9

9

9

DIN 8196 

Takođe proizvodimo:

Odvalna glodala za ostale profile lančanika.

Primer porudžbine:

 G.570 DIN8196  12,7 x 8,51

We also manufacture:

hobs for sprocket wheels other profiles.

Example for order:

G.570 DIN8196  12,7 x 8,51